loadingimg

Wczytuję dane...
  • Rejestracja

Regulamin Promocji

PROMOCJA Z OKAZJI DNIA KOBIET 2016: 

UWAGA: promocja dotyczy tylko zakupów bezpośrednio w naszym sklepie: http://handbag.pl/
Żeby skorzystać z darmowej przesyłki wystarczy podczas zamówienia wpisać kod rabatowy o treści: KOBIETY. Promocja trwa   w dniach od 04.03 do 08.03.2016 roku. 

REGULAMIN PROMOCJI

Zasady promocji w sklepie handbag.pl.

ORGANIZATOR PROMOCJI
Organizatorem promocji w sklepie internetowym handbag.pl jest firma Blue Shadow Anna Fiedorowicz z siedzibą w
Jeleniej Górze, ul. Groszowa 22 A, zwana dalej właścicielem sklepu. 

§ 2 CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocje trwają w danym okresie. Termin rozpoczęcia oraz zakończnie każdej organizowanej przez sklep handbag.pl
 promocji jest podawany na stronach www sklepu. 

§ 3 ZASADY PROMOCJI

1. Każdemu Uczestnikowi promocji, który spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, zostaną 
 wysłane produkty objęte promocją, lub zostaną naliczone odpowiednie rabaty  przy dokonaniu zakupu w sklepie handbag.pl. 
2. W ramach promocji w danym (jednym) okresie można skorzystać tylko z jednej wybranej promocji. Przyznane rabaty, 
 nie są przyznawane trwale i nie kumulują się. 

§ 4 UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1. Uczestnikiem promocji może być:
Klient sklepu handbag.pl, czyli osoba fizyczna, która dokona zakupu na w sklepie: handbag.pl. Osoba taka jest zobowiązana 
 do zapoznania się i akceptacji regulaminu sklepu handbag.pl oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 przez właściela sklepu handbag.pl - firmę Blue Shadow Anna Fiedorowicz zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem. 
 Przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację strategii marketingowej oraz organizowanie nowych promocji. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest:
1) posiadanie konta w sklepie handbag.pl, wraz z aktywnym hasłem i loginem umożliwiające dokonanie transakcji.
2) dokonanie za pośrednictwem aplikacji internetowej sklepu hanbag.pl transakcji bezgotówkowej lub gotówkowej na 
 warunkach określonych Regulaminie sklepu.

3. Uczestnikiem promocji nie mogą być podmioty gospodarcze.

§ 5 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Każdemu Uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Promocji 
 z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z poniższych sposobów:
1) osobiście w Placówce właściciela sklepu handgag.pl,
2) w formie pisemnej - listem wysłanym na adres: Blue Shadow Anna Fiedorowicz, ul. 1-ego Maja 40 , 58-500 Jelenia Góra, 
 wraz z dopiskiem: ''Reklamacja promocji''
3) telefonicznie - na numer infolini sklepu podany w danych kontaktowych sklepu handbag.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane osobowe Uczestnika promocji oraz powód reklamacji i dowód zakupu, paragon 
 lub fakturę VAT.
3. Termin składania reklamacjii kończy się z wraz upływem 10 dni od daty zakończenia danej promocji.
4. Reklamacje złożone do dnia określonego w § 5 ust. 3 będą rozpatrywane przez operatora sklepu nie później niż w terminie
 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Uczestnik promocji, który złoży reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 
 21 dni od daty otrzymania reklamacji listem zwykłym na adres podany w reklamacji. 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściel sklepu online zapewnia ochronę danych osobowych uczestników promocji i oświadcza, że wykorzystanie danych
 osobowych będzie zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883).
 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników promocji będzie firma Blue Shadow Anna Fiedorowicz. 
2. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację przez niego zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, jednak zmiany Regulaminu nie mogą 
 wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
6. Warunki Regulaminu promocji zostaną udostępnione na stronach internetowych www.handbag.pl/regulaminpromocji.